Historia

Ett historiskt Ramsberg

Följ med på en resa i tid och rum med mål i 1800-talets Ramsberg eller Ramshyttan, som både kyrkbyn och socken hette förr.

Den gamla sommarvägen från Mälardalen går på en torr rullstensås från de bördiga markerna kring Fellingsbro via Skällinge, Pilkrog, Grönbo och Krogen i Morskoga. Vintertid reste man hellre på sjöis och över mossar.

Dagens resenär är ofta en pendlare, skogsarbetare, åkare eller semesterfirare. Men i forna dagar hade resan oftast på ett eller annat sätt att göra med järnhanteringen: en järnåldersbonde från de bördiga markerna i söder som kompletterade sin inkomst med säsongsvis framställning av järn ur rödjord, en tysk specialist på masugnsteknik och hammarsmide som lockats hit av Gustav Vasa under 1500-talet, en arbetssökande smed, hattdräng eller piga; en bergsman eller fotkarl på återfärd från affärer i Arboga; eller möjligen en handelsman eller bruksägare med exportkontrakt på järn att användas i krigiska och fredliga ändamål världen över.

Lästips om Ramsbergsbygdens historia

Reprofoto Lennart Åkesson

Alt Text
Alt Text