Kontakt

Kontakta oss gärna!

Föreningen Ramsberg - En bygd i Bergslagen vill verka för att Ramsbergsbygden ska vara en levande och attraktiv bygd.
Föreningen bildades våren 2008 och medlemmar kan alla bli som bor och/eller är verksamma i bygden eller
på annat sätt känner en anknytning till denna del av Bergslagen.

 

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften 75 kr per medlem alternativt 150kr per hushåll till bankgiro: 275-1485. Ange namn och adress.

Dokument årsmöte 2023 Söndagen 23 April:

Kallelse: Kallelse-arsmote-2023.docx?media=1678727429

Dagordning: Dagordning-arsmote-2023-04-23

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberattelse-2022.docx?media=1678727429

 

För mer information, kontakta gärna:

  • Bo Olsson, 0733-82 85 48
    E-post: bosseprast38@gmail.com
    Ordförande i föreningen och ansvarig utgivare
  • Ingemar Lundkvist, 0730-50 80 73
    Vice ordförande