Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Föreningen Ramsberg vill verka för att Ramsbergsbygden ska vara en levande och attraktiv bygd.

Föreningen bildades våren 2008 och medlemmar kan alla bli som bor och/eller är verksamma i bygden eller på annat sätt känner en anknytning till denna del av Bergslagen.

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften 50kr per medlem alternativt 150kr per hushåll till bankgiro: 275-1485. Ange namn och adress.

För mer information

Bo Olsson, 0733-82 85 48, Ordförande i föreningen och ansvarig utgivare
Ingemar Lundkvist, 0730-50 80 73, Vice ordförande

Hitta hit

Adressen är Ristanvägen 5, 711 98 Ramsberg.

Alt Text