Kontakt

Kontakta oss gärna!

Föreningen Ramsberg vill verka för att Ramsbergsbygden ska vara en levande och attraktiv bygd. Föreningen bildades våren 2008 och medlemmar kan alla bli som bor och/eller är verksamma i bygden eller på annat sätt känner en anknytning till denna del av Bergslagen.

 

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften 75kr per medlem alternativt 150kr per hushåll till bankgiro: 275-1485. Ange namn och adress.

Dokument årsmöte 2023 Söndagen 23 April:

Kallelse: Kallelse-arsmote-2023.docx?media=1678727429

Dagordning: Dagordning-arsmote-2023-04-23

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberattelse-2022.docx?media=1678727429

 

För mer information, kontakta gärna:

  • Bo Olsson, 0733-82 85 48
    E-post: bosseprast38@gmail.com
    Ordförande i föreningen och ansvarig utgivare
  • Ingemar Lundkvist, 0730-50 80 73
    Vice ordförande