Löa Hytta

Hyttan i Löa

En av småbyarna som svarade för en stor del av Europas järnproduktion

Ungefär 7 mil norrut, på väg från Örebro till Falun, passerar man byn Löa i norra delen av Lindesbergs kommun. Riksväg 50 klyver den lilla byn i två delar, Östra och Västra Löa. Det är lätt att bara åka förbi i 90 km/tim, men byn är väl värd ett besök, inte minst för en fikapaus på ett av Bergslagens trevligaste kaféer. Men här finns mycket mer än så.

Järnproduktion i bergsmansby

Löa bergsmansby har bl a en spännande historia att berätta om livet kring den en gång så viktiga Löa hytta. Byn är en av de många småbyar som tillsammans svarade för en stor del av Europas järnproduktion, en avgörande ekonomisk faktor under Sveriges stormaktstid.

Idag är Löa en högst levande och attraktiv liten by där företagande och föreningsliv till stor del har tagit över efter jordbruk och bruksliv. Hyttan intar fortfarande en central plats i byn och utgör tillsammans med bl a friskola och bygdegård navet kring vilket livet i byn kretsar, inramat av den mustiga bergslagsnaturen med sin skog, sina sjöar och öppna landskap.

Alt Text