Om Ramsberg

Alla vägar bär till Ramsberg

Ramsbergs kyrkby är beläget i en vacker dalgång vid sjön Glien.

Vid Glien finner man också de närliggande byarna Resta och Gammelbo.
Ramsberg ligger 10  km från riksväg 50(Inlandsvägen).
Man når kyrkbyn från riksvägarna med avfarter norrifrån i Löa (50:an), västerifrån i Storå (50:an) och söderifrån i Morskoga (68:an).
Vägarna slingrar fram över skogsklädda berg och åsar och man upplever känslan av att vara i det riktiga Bergslagen.

Från Ramsberg löper en ännu mindre väg norrut genom stora skogsmarker och över höjderna till Kloten.
Ramsbergstrakten som vi här beskriver avser, utöver kyrkbyn, byarna Resta, Gammelbo, Morskoga, Hägernäs, Allmänningbo
samt några mindre platser.

I hjärtat av Bergslagen

Ramsberg, liksom de närliggande byarna, finns omnämnda i texter från tidigt 1500-tal.
Den järnhaltiga malmen börjat brytas och hyttor anlades vid de talrika vattendragen i trakten.
Det finns uppteckningar från 1200-talet och spår av mänsklig verksamhet från ännu äldre tid, ca 2 000 år tillbaka.

Ramshyttans masugn, mitt i byn, grundades av Ambrosius Tysk 1547. Järnframställning bedrevs sedan där till 1889. Idag finns en hyttruin att besöka.

Lasse-Maja leden, karta >> (pdf)

Invandring till järnindustrin

Med järnframställningen började inflyttning från när och fjärran; finnar, tyskar, valloner och holländare. En snabb befolkningsökning skedde.
Som mest bodde under slutet av 1800-talet ca 5 000 personer i Ramsbergs socken. Många mindre gruvor och hyttor hade då redan lagts ner.
Då skedde också en utflyttning till större orter liksom en utvandring till Nordamerika,
Skogsbruket tog under 1900-talet över som huvudsaklig näring i Bergslagen.
Idag bor ca 1 700 personer i Ramsbergs ursprungliga församling varav cirka 250 i kyrkbyn.

Alt Text
Alt Text

Namnkunniga personer med anknytning till Ramsberg

Media Image
Elsa Beskow

Elsa Beskow (1874-1953), en av Sveriges mest kända barnboksförfattare, bodde några år i början av 1900-talet med sin familj i Ramsberg på Liljedal gård. Det sägs att Lobergets trolska stämning inspirerade henne i hennes sagoskildringar bland annat Tomtebobarnen, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Mors lilla Olle med flera.

Media Image

Media Image
Lasse-Maja

Lasse-Maja alias Lars Molin, född Lars Larsson (1785-1845) gjorde en rad stöldturnéer genom landet iförd kvinnokläder. Han föddes i Djupdalen i Ramsbergs socken. Fadern var torpare och sockenskräddare, modern av en rik bergsmanssläkt. Hans moster var en legendarisk kraftkvinna kallad ”Gruvmor i Stråssa”. Kring Lasse-Majas namn har knutits en rik flora av legender. Han sägs ha grävt ner ”omätliga” skatter och t.o.m nominerats som riksdagsmannakandidat. En märklig person var han utan tvivel. Vid kyrkan i Ramsberg finns en minnessten över Lasse-Maja med inskriptionen: ” I Ramsberg hans vagga, I Arboga hans grav, I Rättsprotokollet hans minne…”

Media Image
Daniel Tilas

Daniel Tilas (1712-1772) växte upp på Gammelbo herrgård. Han invaldes som tidig medlem av Kungliga Vetenskapsakademien, blev även utnämnd till bergsråd vid Bergskollegium, landshövding och riksheraldiker. Daniel Tilas var även verksam vid gränskommissionen mellan Sverige och Norge och vandrade hela gränssträckan från Värmland till Torneå lappmark.

Media Image