Föreningar

Vi strävar efter ett aktivt föreningsliv i bygden.

Ramsberg – En bygd i Bergslagen

Bo Olsson, Ordförande
Telefon: 0733-82 85 48
E-post: bosseprast38@gmail.com

Ingemar Lundkvist, Vice ordförande
Telefon: 0730-50 80 73

Medlemsavgift 2022: 75kr enskild, 150kr familj. BG 275-1485, Swish 123 311 26 79. Obs – notera ert namn, adress och e-post adress vid inbetalning.

Ramsbergs Ryttarkamrater

Inger Zanders
Telefon: 0581-66 02 01
E-post: inger.zanders@ekol.slu.se

Resta Bygdegårdsförening

Ordförande Anna Hedrén
Telefon: 070-712 48 61
E-post: info@dbmab.se

Medlemsavgift: 75kr enskild, 150kr familj. BG 700-3627. Swish 1234 199 865. Obs – notera ert namn, adress och e-post adress vid inbetalning.

Ramsbergs Hembygdsförening

Fredrik Bengtsson
Telefon: 070-497 25 58
E-post: fredrik.a.bengtsson@outlook.com

Medlemesavgift 2021: 75kr enskild, 150kr familj. BG 785-6453. Swish 123 225 76 08. Obs – notera ert namn, adress och e-post adress vid inbetalning.

Ramsbergs Pistol- och Sportskytteklubb

Mikael Karlén
Telefon: 0581-66 00 09
E-post: 0581660009@telia.com 

Hemsida: www.ramsbergspsk.org

Ramsbergs Idrottsförening

Hanna Tuomisto
Telefon: 0723-20 25 51

Ramsbergs Fiskevårdsområdesförening

Bengt Persson
Telefon: 070-558 03 56

Norrmogens Sportfiskeklubb, NSSK

Per Sjögren
Telefon: 070-549 75 67

Gammelbo byalag

Caroline Nipstrand, Ordförande
Telefon: 0707-70 89 61

Hemsida: http://www.gammelbobyalag.se