Föreningar

Vi strävar efter ett aktivt föreningsliv i bygden.

Ramsberg – En bygd i Bergslagen

Ordförande :
Kh em Bo Olsson
Backavägen 4
711 98 Ramsberg
0733 – 82 85 48
E-post: bosseprast38@gmail.com

Vice ordförande:
Ingemar Lundkvist
Telefon: 0730-50 80 73

Medlemsavgift :
– 75 kronor enskild
– 150 kronor familj.
Inbetalning görs via BG 275-1485 eller swish 123 311 26 79.
OBS! Notera ert namn, adress och e-mailadress vid inbetalning.

Ramsbergs Ryttarkamrater

Inger Zanders
Telefon: 0581-66 02 01
E-post: inger.zanders@ekol.slu.se

Resta Bygdegårdsförening

Ordförande Anna Hedrén
Telefon: 070-712 48 61
E-post: restabygdegardsforening@gmail.com

Medlemsavgift:
– 75 kronor enskild
– 150kr familj.
Inbetalning görs via BG 700-3627 eller swish 1234 199 865.
OBS! – notera ert namn, adress och e-mailadress  vid inbetalning.

Ramsbergs Hembygdsförening

Fredrik Bengtsson
Telefon: 070-497 25 58
E-post: ramsbergshembygdsforening@gmail.com

Medlemesavgift:
– 75 kronor enskild
– 150 kronor familj.
Inbetalning görs via BG 785-6453 eller Swish 123 225 76 08.
OBS!– notera ert namn, adress och e-mailadress  vid inbetalning.

Ramsbergs Pistol- och Sportskytteklubb

Mikael Karlén
Telefon: 0581-66 00 09
E-post: 0581660009@telia.com 

Hemsida: www.ramsbergspsk.org

Ramsbergs Idrottsförening

Ordf. Ilona Eerola
Telefon: 073-692 46 26

Medlemsavgift
– Vuxen 100 kronor.
– Barn 50 kronor.
– Familj 200 kronor.
Betalning via swishnummer 123 551 62 73.
OBS! Notera ert namn, adress och e-mailadress vid inbetalning.

 

Ramsbergs Fiskevårdsområdesförening

Bengt Persson
Telefon: 070-558 03 56

Norrmogens Sportfiskeklubb, NSSK

Per Sjögren
Telefon: 070-549 75 67

Gammelbo byalag

Caroline Nipstrand, Ordförande
Telefon: 0707-70 89 61

Hemsida: http://www.gammelbobyalag.se