Morskogasjön

Nordligaste fågelsjön i Örebro län

Sjön skiljer sig från många bergslagssjöar genom att dess västra del är grund, vassrik och närmast att likna vid en slättlandssjö.

Härigenom håller sjön stor artrikedom av fåglar och är väl känd i ornitologkretsar. Karaktärsfåglar är häckande sångsvanar, tranor och gäss. Dessutom finns flera arter av sim- och dykänder samt ett flertal dagrovfåglar. 

Fågeltorn i sikte

Lördagen den 18 maj 2013 invigdes ett nybyggt fågeltorn vid  sjön. Föreningen ”Ramsberg – en bygd i Bergslagen” var projektledare och med medel från Lona, Leader, Landstinget, Hopajhola, Sparbanksstiftelsen och Sveaskog uppfördes tornet av ByggService i Ramsberg AB. Tornet har försetts med en ramp och kan nås av  rörelsehindrade.

Vägbeskrivning

Från Riksväg 68 som passerar genom Morskoga finns skyltad avfart till parkering. Några hundra meter öster om riksväg 68 ligger Morskogasjön.

Vid parkeringen finns en informationstavla. Härifrån utgår också en kortare vandringsslinga, Trollstigen, genom en vacker bäckravin med gamla granar och tallar och orörd natur.

Alt Text
Alt Text
Alt Text