NOTKOJUDDEN

Ett stycke rullstensås

Notkojudden är ett stycke rullstensås från istidens dynamiska slutskede för ca 11 000 år sedan. Åsen är här bevarad intakt så när som på ett mindre sandtag på dess östra sida.

Udden reser sig ur Ölsjöns klara vatten precis vid Högsta kustlinjen, den forna strandlinjen av det så kallade Yoldiahavet. Med litet god vilja kan åsens “undervattensdel” följas söderut längs vägen mot Morskoga, Grönbo och Fellingsbro ända till trakterna söder om Nyköping. Åsens fortsättning i nordlig riktning har bildats på land. Där är den svårare att urskilja, men kan spåras i riktning mot Kloten.

Se broschyr här >>