Sevärdheter som är värda att besöka!

Loberget

En av de mest trolska platserna i Ramsberg är Lobergets stup med väldiga stenblock, grottor och hängande klippor.

Poströvarstenen

Efter vägen mellan Morskoga och Ramsberg finns en minnessten med ett posthorn och årtalet 19/10 1846 inhugget. Enligt gamla källor om stenen skall ett postrån skett på just denna plats.

Informationshäfte ”Historien kring ett minnesmärke hämtat ur rättsprotokoll från Linde och Ramsbergs Begslagers Häradsrätt” av Lennart Åkesson finns att köpa på Kulturcentrum.

Trefaldighetskällan (Ösarkällan)

Från Beskows kulle intill landsvägen mellan Ramsberg och Stråssa kan man ta en promenad utmed den uppmärkta stigen som når fram till sjön Ösarn. Stigen fortsätter till Ösarkällan som ligger en liten bit väster om sjön i kanten av kärrmark med stora alar och spjutbräken.