Kontakta oss gärna!

Föreningen Ramsberg vill verka för att Ramsbergsbygden ska vara en levande och attraktiv bygd. Föreningen bildades våren 2008 och medlemmar kan alla bli som bor och/eller är verksamma i bygden eller på annat sätt känner en anknytning till denna del av Bergslagen.

 

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften 50kr per medlem alternativt 150kr per hushåll till bankgiro: 275-1485. Ange namn och adress.

För mer information:
  • Åsa Forsberg, 0761-17 11 52

    Ordförande i föreningen och ansvarig utgivare

  • Ingemar Lundkvist, 0730-50 80 73

    Vice ordförande