LASSE-MAJA LEDEN

Grottor och stora block i Lasse-Majas hemtrakter.

Leden sträcker sig genom omväxlande mark med hög skog, öppna fält och vid utsikt.

Det här är stortjuven Lasse-Majas hemtrakter, där han växte upp och lär ha börjat sin brottsliga bana. Rastplatser finns naturligt utefter leden.

Från Djupdalen, Lasse-Majas födelseplats, passerar leden ett flertal gamla spännande torpruiner. Laggars, Dunderboda och Slinkens, är namn som lätt sätter fantasin i rörelse. Vid Kuckelbo lär ha funnits en smed som lärt Lasse-Maja hur lås fungerar. Vidare fanns i Buskaboda goda vänner, som höll honom gömd. Vandringen slutar i Ösarhyttan, som är plasten där Lasse-Maja växte upp från 5 års-ålder.