Ett aktivt föreningsliv i bygden

Ramsberg – En bygd i Bergslagen

Åsa Forsberg, Ordförande

Telefon: 0761-171152

E-post Asa.Forsberg@lansstyrelsen se

Ingemar Lundkvist, Vice ordförande

Telefon: 0730-50 80 73

 

Ramsbergs Hembygdsförening

Shelagh Green tfn 0768-320748

E-post Shelagh.green@gmail.com

 

Ramsbergs Idrottsförening

Johanna Karlsson tfn 070-279 36 27

 

Ramsbergs Ryttarkamrater

Inger Zanders tfn 0581-66 02 01

E-post inger.zanders@ekol.slu.se

Hemsida: www1.idrottonline.se/default.aspx?id=68532

 

Ramsbergs Pistol- och Sportskytteklubb

Mikael Karlén tfn 0581-66 00 09

E-post 0581660009@telia.com 

Hemsida:www.ramsbergspsk.org

 

 

Ramsbergs Fiskevårdsområdesförening

Bengt Persson tfn 0581-66 03 07

 

 

Resta Bygdegårdsförening

Rune Andersson tfn 070-5860775

E-post runesvartvik@gmail.com

 

 

Allmänningbo Bygdeförening

Monica Pettersson  tfn 0581-92003

E-post merskog@hotmail.com  

 

Norrmogens Sportfiskeklubb, NSSK

Per Sjögren, tfn 070-549 75 67