FÖRENINGAR

Ett aktivt föreningsliv i bygden

Ramsberg – En bygd i Bergslagen

Bo Olsson, Ordförande

Telefon: 0733-82 85 48

E-post: bosseprast38@gmail.com

Ingemar Lundkvist, Vice ordförande

Telefon: 0730-50 80 73


Ramsbergs Hembygdsförening

Shelagh Green

Telefon: 0768-320748

E-post: Shelagh.green@gmail.com


Ramsbergs Idrottsförening

Hanna Tuomisto

Telefon: 0723-20 25 51


Ramsbergs Ryttarkamrater

Inger Zanders

Telefon: 0581-66 02 01

E-post: inger.zanders@ekol.slu.se

Hemsida: http://idrottonline.se/RamsbergsRK-Ridsport/


Ramsbergs Pistol- och Sportskytteklubb

Mikael Karlén

Telefon: 0581-66 00 09

E-post: 0581660009@telia.com 

Hemsida: www.ramsbergspsk.org


Ramsbergs Fiskevårdsområdesförening

Bengt Persson

Telefon: 0581-66 03 07


Resta Bygdegårdsförening

Rune Andersson

Telefon: 070-5860775

E-post: runesvartvik@gmail.com


Allmänningbo Bygdeförening

Monica Pettersson

Telefon: 0581-92003

E-post: merskog@hotmail.com  


Norrmogens Sportfiskeklubb, NSSK

Per Sjögren

Telefon: 070-549 75 67


Gammelbo byalag

Caroline Nipstrand, Ordförande

Telefon: 0707-70 89 61

Hemsida: http://www.gammelbobyalag.se